Την Δευτέρα 28/3/2016, το Προεδρείο του Συνεταιρισμού συναντήθηκε με τον Υποδιοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κ. Ι. Δούκα. Στην συνάντηση ζητήθηκε η συνδρομή του ώστε, σε πρώτη φάση και με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης, να υπάρξει διαμόρφωση του υπόγειου χώρου στο Πρατήριο του Συνεταιρισμού, για να καταστεί αξιοποιήσιμος και λειτουργικός ως προς την έκθεση προϊόντων.

Επίσης συζητήθηκε η δυνατότητα μελλοντικής μεταστέγασης του Πρατηρίου και των Γραφείων του Συνεταιρισμού, σε κάποιο από τα ιδιόκτητα κτήρια του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας και τα οποία παραμένουν αδρανή.

Η διάθεση του κ. Υποδιοικητή υπήρξε θετική ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και υποσχέθηκε να τα εξετάσει.

Με αφορμή αυτή την ανακοίνωση, θα θέλαμε να γνωρίσουμε στους συναδέλφους - συνεταίρους πως, στην περίπτωση που οι ίδιοι ή άτομα του περιβάλλοντός τους, παράγουν ή κατασκευάζουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες τέτοιες, που θα μπορούσαν να διακινηθούν σε τιμές ανταγωνιστικές μέσω του Συνεταιρισμού, για την ικανοποίηση αναγκών των μελών του, μπορούν να επικοινωνήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο μαζί μας.

Πιστοί στο πνεύμα της αρχικής μας ανακοίνωσης, καλούμε όλους τους συναδέλφους να αγκαλιάσουν τον Συνεταιρισμό και να γίνουν μεριδιούχοι, ενώ δέσμευση δική μας είναι να διευρύνουμε το πεδίο δραστηριοποίησής του, καθιστώντας τον θελκτικό και χρήσιμο για όλους.

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ